ประกาศบุคคลพ้นสภาพเป็นพนักงานบริษัทซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พนักงานขาย นางสาววนิดา สีสา(อั้ม) ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัทซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หากบุคคลนี้แอบอ้างชื่อของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆทั้งสิ้นของนางสาววนิดา สีสา นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของทาง บริษัทฯ จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน