CCD-135B-MIRAGE

กล้อง

กล้องมองหลัง เฉพาะรุ่น Mitsubishi Mirage

CCD-135B-MIRAGE

กล้องมองหลัง เฉพาะรุ่น Mitsubishi Mirage

มุมมองกล้อง 170 องศา

กล้องระบบ PAL ความละเอียดกล้อง 520 TVL

รองรับระบบไฟ 12-16 โวลต์

มีอินฟราเรดส่องสว่างในที่มืด

ระบบป้องกันน้ำและฝุ่น ด้วยมาตรฐาน IP68

Related Products