O-7131

CCTV

O-7131

  • กล้องสำหรับติดตั้งภายในและภายนอกขนาดเลนส์ 4 mm
  • ความละเอียดภาพ SONY EXView 700 TVL
  • กล้องระบบ PAL
  • ตัวกล้องโครงสร้างเป็นโลหะแข็งแรง ทนต่อทุกอากาศและอุณหภูมิ
  • กล้องระบบป้องกันน้ำ ฝน และความชื้น
  • ตัวกล้องสามารถตั้งค่าต่างๆ ของกล้องได้ในตัว
  • มีอินฟราเรดส่องสว่างในที่มืด ระยะ IR 50 เมตร

Related Products