สายสัญญาณ RCA ZX-118

Cable สายสัญญาณ

ZX-118 สายแยกสัญญาน RCAudio เข้า 1 ออก 2 หุ้มฉนวนป้องกันเคลื่อนรบกวน ให้สัญญาณภาพแรงคมชัดกว่า

 

สายแยกสัญญาน RCAudio เข้า 1 ออก 2   RCA เข้า 1 ออก 2

  • EACH CHANNEL IS TWISTED, ALTERNATING
  • THE POSITIVE AND NEGATIVE CONDUCTORS
  • PC-OFC COROSSION RESISTANT
  • CONDUCTORS
  • ขนาดความยาวสาย 4.5 เมตร

Related Products