CATEGORY: CCTV กล้องวงจรปิด


กล้องวงจรปิด OB-301

OB-301 กล้องติดตั้งภายในและภายนอกขนาดเลนส์ 3.6 มม. เลนส์ SONY มีอินฟราเรดส่องสว่างในที่มืด ระยะ IR 30 เมตร

เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด NVR-208EA

NVR-208EA เครื่องบันทึกกล้อง ชนิด 8 พอร์ต ช่องต่อสัญญาณภาพ HDMI , VGA และ USB3.0

เครืองบันทึกกล้องวงจรปิด NVR-204EA

NVR-204EA เครื่องบันทึกกล้อง ชนิด 4 พอร์ต ติดตั้งง่ายดายด้วยระบบ Plug&Play กับ Zulex POE IP Camera

POE กล้องวงจรปิด IPC-2MD-E1.28

POE IPC-2MD-E1.28 กล้องชนิด IP Camera ขนาดเลนส์ 2.8 มม.มาตรฐาน ONVIF กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 1920x1080 Full HD

POE กล้องวงจรปิด IPC-2MB-E1.40

IPC-2MB-E1.40 กล้องชนิด IP Camera ขนาดเลนส์ 2.8 มม. มาตรฐาน ONVIF กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล Full HD [ 1920x1080 ]

POE กล้องวงจรปิด IPC-1VD-E1.28

IPC-1VD-E1.28 กล้องชนิด POE IP Camera ขนาดเลนส์ 4 มม.มาตรฐาน ONVIF

POE กล้องวงจรปิ่ด IPC-1VB-E1.40

IPC-1VB-E1.40 กล้องชนิด POE IP Camera ขนาดเลนส์ 4 มม. มาตรฐาน ONVIF ระบบประมวลภาพดิจิตอลป้องกันภาพสั่นไหว กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล [ 1080x720P ]

เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด DVR-216GW

DVR-216GW เครื่องบันทึกกล้อง ชนิด 16 พอร์ต รองรับฮาร์ดดิิสก์ด้วยความเร็วสูง SATA ความจุสูงสุด 3 TB รองรับฮาร์ดดิิสก์ด้วยความเร็วสูง SATA ความจุสูงสุด 3 TB

เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด DVR-208GWD

DVR-208GW เครื่องบันทึกกล้อง ชนิด 8 พอร์ต 

Showing 1-2 of 11 results