เครื่องบันทึกกล้องหน้าหลังติดรถยนต์ CA-CB4

กล้องติดรถยนต์

เครื่องบันทึกกล้อง ชนิด 2 พอร์ต ( กล้องหน้า และกล้องหลัง ) มีระบบ G-Sensor วัดแรงกระแทก

CA-CB4

เครื่องบันทึกกล้อง ชนิด 2 พอร์ต ( กล้องหน้า และกล้องหลัง )

รองรับรับ Micro SD Recorder สูงสุด 32 GB

มีระบบ G-Sensor วัดแรงกระแทก

ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรล ( RF ) และปุ่มกดที่เครื่อง

รองรับระบบไฟ 9-16 โวลต์

Related Products