CM-1PS1

กล้องติดรถยนต์

2 in 1 กล้องมองหลังพร้อมระบบเซ็นเซอร์ถอยจอด และเสียงเตือน 1 จุด

CM-1PS1

2 in 1 กล้องมองหลังพร้อมระบบเซ็นเซอร์ถอยจอด และเสียงเตือน 1 จุด

มุมมองกล้อง 120 องศา

ความละเอียดกล้อง 600 TVL

เซ็นเซอร์ถอยจอดขนาด 14 มม.

ระยะเซ็นเซอร์ 0.3 - 2 เมตร

ระยะแจ้งเตือน 0 - 2 เมตร

ออกแบบให้ลงตัวกับรถยนต์ทุกชนิด ติดตั้งและใช้งานง่าย

ภาพคมชัดแม้ในเวลากลางคืน

แสดงระยะที่หน้าจอ

Related Products