จอเพดานติดรถยนต์ HM-HDMI1799

จอฝังหมอน & จอเพดาน ติดรถยนต์

จอภาพ Digital ขนาด 17 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อ Video Input 2 ช่อง รองรับการเชื่อมต่อ HDMI-Input 1 ช่อง

 

  • จอภาพ Digital ขนาด 17 นิ้ว

  • รองรับการเชื่อมต่อ Video Input 2 ช่อง

  • รองรับการเชื่อมต่อ HDMI-Input 1 ช่อง

  • สนับสนุนการใช้งาน USB/SD Card สูงสุด 32 GB

  • รองรับการเชื่อมต่อระบบเสียงแบบไร้สาย หูฟังอินฟราเรตและ FM Transmitter

  • ลำโพงในตัว

  • ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลและปุ่มกดที่ตัวเครื่อง

  • ระบบไฟส่องสว่างห้องโดยสารทำงานร่วมกับสวิตช์ประตู

  • รองรับระบบไฟ 12-16 โวลต์

Related Products