เพาว์เวอร์แอมป์ 4 Channel ZG-400.4

Amplifier/เพาว์เวอร์แอมป์ติดรถยนต์

ZG-400.4 Power Amp Class AB (4 CH) มีวงจรป้องกันการช็อต ไหม้ ความร้อนเกิน ( Overload Protection )

  • Power Amp Class AB (4 CH)
  • กำลังขับสูงสุด  40 วัตต์ RMS , 2000 วัตต์ P.M.P.O
  • มีวงจรป้องกันการช็อต ไหม้ ความร้อนเกิน ( Overload Protection )
  • มีระบบปรับแต่งเสียงในตัว ( Crossover )
  • อุปกรณ์ขยายเสียงชนิดทรานซิสเตอร์ ทำให้เสียงนุ่มไพเราะ ขยายกำลังเสียงและทนความร้อนได้ดี
  • ระบบไฟ 12-16 โวลต์ มีฟิวส์ 15A x 2 ป้องกันการต่อไฟเกิน

Related Products