ปรีแอมป์ ขนาด 7 แบนด์ ZE-TX7

Amplifier/เพาว์เวอร์แอมป์ติดรถยนต์

อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง Equalizer 7 Band อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง Equalizer 7 Band

ZE-TX7

  • อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง Equalizer 7 Band
  • รองรับ In-put 2 ชุด
  • มีวอลลุ่มปรับระดับเสียง Input ทั้ง 2 ชุด
  • รองรับระบบเสียง Output 3 ชุด ( Sub, Front, Rear )
  • ปุ่มปรับแต่งเสียงทุกปุ่มสามารถล็อคเก็บได้
  • ตอบสนองความถี่ที่ 10Hz - 35KHz
  • รองรับระบบไฟ 11-1ุ6 โวลต์

Related Products