ZULEX

News

ประกาศบุคคลพ้นสภาพเป็นพนักงาน พนักงานขาย นางสาววนิดา สีสา(อั้ม)

พนักงานขาย นางสาววนิดา สีสา(อั้ม) ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัทซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

BMW iX3 ใหม่ รถเอสยูวีไฟฟ้าจะถูกผลิตในจีนเพื่อส่งออกตลาดโลก

BMW ยืนยันแน่นอนแล้วว่า iX3 ซึ่งใช้ขุมพลังไฟฟ้าทั้งคันจะถูกผลิตในประเทศจีน เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2020 และจะถูกส่งขายไปยังทั่วโลก การผลิต iX3 เป็...

เปิดสเปคและราคาอย่างเป็นทางการของ Tesla Model 3 Performance รถยนต์ไฟฟ้าตัวแรง

หลังจากการยืนยันด้วยตัวเองของ Elon Musk ก่อตั้งรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ช่วงก่อนหน้านี้ ว่าเตรียมจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตัวเล็กของค่ายอย่าง Tesla Model 3...