ZX-188B

Cable

ZX-188B

 • สายสัญญาณ RCA Audio
 • สายสัญญาณ RCA Audio
 • เทคโนโลยีขจัดสัญญาณรบกวน
 • หัวต่อสั้นแข็งแรง ชนิด 6 กลีบ แบบใบพัด
 • ภายในเข้าสายด้วยระบบป้องกันเสียงรบกวน
 • สัญญาณเสียงสดใส เบสนุ่มลึก
 • ขนาดความยาวสาย 1 เมตรเทคโนโลยีขจัดสัญญาณรบกวน
 • หัวต่อสั้นแข็งแรง ชนิด 6 กลีบ แบบใบพัด
 • ภายในเข้าสายด้วยระบบป้องกันเสียงรบกวน
 • สัญญาณเสียงสดใส เบสนุ่มลึก
 • ขนาดความยาวสาย 1 เมตร

Related Products