สายสัญญาณ RCA Audio ZX-188B

Cable สายสัญญาณ

ZX-188B หัวต่อสั้นแข็งแรง ชนิด 6 กลีบ แบบใบพัด เทคโนโลยีขจัดสัญญาณรบกวน

  • สายสัญญาณ RCA Audio
  • เทคโนโลยีขจัดสัญญาณรบกวน
  • หัวต่อสั้นแข็งแรง ชนิด 6 กลีบ แบบใบพัด
  • ภายในหุ้มด้วยฉนวนป้องกันเสียงรบกวน
  • สัญญาณเสียงสดใส เบสนุ่มลึก
  • ขนาดความยาวสาย 1 เมตรเทคโนโลยีขจัดสัญญาณรบกวน
  • ภายในเข้าสายด้วยระบบป้องกันเสียงรบกวน
  • สัญญาณเสียงสดใส เบสนุ่มลึก
  • ขนาดความยาวสาย 1 เมตร

Related Products