สายสัญญาณ RCA Audio ZX-228A_ZX-228B

Cable สายสัญญาณ

ZX-228A_ZX-228Bสายสัญญ าณ RCA Audio ภายในหุ้มฉนวนป้องกันเสียงรบกวน

  • สายสัญญาณ RCA Audio
  • เทคโนโลยีขจัดสัญญาณรบกวน
  • หัวต่อสั้นแข็งแรง ชนิด 6 กลีบ แบบใบพัด
  • ภายในหุ้มฉนวนป้องกันเสียงรบกวน
  • สัญญาณเสียงสดใส เบสนุ่มลึก
  • ขนาดความยาวสาย 0.5 - 4.5 เมตร

Related Products