กล้องมองหลังติดรถยนต์ CA-TY01

กล้องติดรถยนต์

กล้องมองหลัง เฉพาะรุ่น Toyota มุมมองกว้าง 170 องศา มีเส้นบอกระยะแสดงระยะถอย กันน้ำ 100%

CA-TY01

กล้องมองหลัง เฉพาะรุ่น Toyota

มุมมองกว้าง 170 องศา

สำหรับ TOYOTA ติดตั้งโดยไม่ต้องเจาะตัวรถยนต์

กล้องระบบ PAL

มีเส้นบอกระยะแสดงระยะถอย

รองรับระบบไฟ 12-16 โวลต์

กันน้ำ 100%

Related Products