CA-TY01

กล้อง

กล้องมองหลัง เฉพาะรุ่น Toyota

CA-TY01

กล้องมองหลัง เฉพาะรุ่น Toyota

มุมมองกว้าง 170 องศา

สำหรับ TOYOTA ติดตั้งโดยไม่ต้องเจาะตัวรถยนต์

กล้องระบบ PAL

มีเส้นบอกระยะแสดงระยะถอย

รองรับระบบไฟ 12-16 โวลต์

กันน้ำ 100%

Related Products