CM-2PS1

กล้อง

CM-2PS1

  • 3 in 1 กล้องมองหลังพร้อมระบบเซ็นเซอร์ถอยจอดและเสียงเตือน 2 จุด
  • มุมมองกล้อง 120 องศา
  • ความละเอียดกล้อง 600 TVL
  • เซ็นเซอร์ถอยจอดขนาด 14 มม.
  • ระยะเซ็นเซอร์ 0.3 - 2 เมตร
  • ระยะแจ้งเตือน 0 - 2 เมตร
  • ออกแบบให้ลงตัวกับรถยนต์ทุกชนิดติดตั้งและใช้งานง่าย
  • ภาพคมชัดแม้ในเวลากลางคืน
  • แสดงระยะที่หน้าจอ

Related Products