ปรีแอมป์ 4 แบนด์ PQ-4DB

Amplifier/เพาว์เวอร์แอมป์ติดรถยนต์

อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง Equalizer 4 Band รองรับการเชื่อมต่อ In-put 2 ชุด มีช่องต่อ AUX-IN 3.5 แจ็ค 1 ช่อง

PQ-4DB

  • อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง Pre-Amplifier 4 Band
  • รองรับการปรับกระแสไฟเพิ่มลดได้
  • แยกขับซับอิสระ
  • รองรับการเชื่อมต่อ In-put 2 ชุด
  • มีช่องต่อ AUX-IN 3.5 แจ็ค 1 ช่อง ( ด้านหน้าเครื่อง )
  • ตอบสนองความถี่ที่ 15Hz - 30KHz
  • รองรับระบบเสียง Output 3 ชุด ( Sub, Front, Rear )
  • รองรับระบบไฟ 11-15 โวลต์

Related Products